People

Diana Kontrec Olsson


Jag började min revisionskarriär på en revisions- och rådgivningsbyrå med fokus på externrevision. Efter dryga nio år "bytte jag sida" och började att jobba med internrevision, först på ett försäkringsbolag och sedan efter några år inom en statlig myndighet. Även om vi arbetar med tydliga och strukturerade processer om hur effektiva revisioner bör utföras är det ena uppdraget inte det andra likt. Att jobba som internrevisor innebär att man får se delar av ett företag eller organisation och prata med människor som man i en annan roll kanske inte skulle haft så mycket kontakt med. Med den unika möjligheten kan vi utveckla en förståelse för hela verksamheten med möjlighet till djupare insikt i vissa specifika områden där vi kan bidra med förslag till förbättringar. Internrevisorns unika roll gör att jag fortfarande tycker att rollen är både lärorik och intressant (även om själva yrkestiteln har mer att önska).