Default page for all routes.

Transcendent Group AB (publ) har beslutat att flytta den extra bolagsstämman den 5 augusti 2022 till den 29 augusti 2022. Kallelse kommer att utfärdas genom separat pressmeddelande.