Default page for all routes.

Fjärde kvartalet 2021 (fjärde kvartalet 2020)

Helåret 2021 (helåret 2020)

Händelser under kvartalet

Händelser efter periodens slut

Kommentarer från vd Martin Malm:

”När vi nu lägger 2021 till handlingarna kan vi konstatera att det blev det bästa året i Transcendent Groups historia. Vi har under året brutit tidigare säsongsmönster och har haft en jämnare intjäningsförmåga mellan kvartalen – även om det fjärde kvartalet fortsatt är viktigt för helårsresultatet. Detta har gjort verksamheten mer hållbar och motståndskraftig samt att vår intjäningsförmåga har ökat genom att vi utnyttjar våra resurser bättre.

I det fjärde kvartalet ökar vi vår omsättning med 22,0 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året till 63 MSEK, samtidigt som vi uppvisar en stark rörelsemarginal om 9,6 procent. Dragloket i vår utveckling är våra etablerade marknader Sverige och Norge som fortsätter att uppvisa lönsam tillväxt helt i linje med våra prioriteringar.

Vi har upplevt en fortsatt stark efterfrågan på våra GRC-tjänster, där den uppåtgående trenden inom Cyber Security tilltagit ytterligare. För att möta efterfrågan och stärka vårt erbjudande har vi investerat i vårt team och rekryterat flera seniora experter inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Förstärkningarna möjliggör att vi kan positionera oss som en av de främsta aktörerna på den nordiska marknaden inom området.

Med årets starka finansiella resultat i ryggen har styrelsen föreslagit en utdelning för första gången i noterad miljö. Detta är ett kvitto på bolagets framsteg med fokus på lönsam tillväxt, vilket också ska komma aktieägarna till gagn.”

Länk till rapporten

Rapporten bifogas i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.