Default page for all routes.

Första kvartalet 2022 (första kvartalet 2021)

Händelser under kvartalet

Händelser efter periodens slut

Kommentarer från vd Martin Malm:

”2022 har börjat på tidigare inslagen väg med ytterligare ett starkt kvartal som kännetecknas av lönsam tillväxt. Vi närmar oss samtidigt att vår uttalade målsättning att jämna ut intjäningsförmågan mellan kvartalen.

I det första kvartalet 2022 ökar vi vår omsättning med nästan 19 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året till 60,6 MSEK. Samtidigt uppvisar vi en stark rörelsemarginal om nästan 11 procent, vilket innebär en vinstökning med över 50 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det första kvartalet på året präglas normalt sett av något lägre aktivitet på grund av helgdagar och semestrar men i år kan vi uppvisa hög aktivitet under kvartalet och det är med god marginal det bästa första kvartalet i bolagets historia.

Efterfrågan på våra GRC-tjänster är fortsatt väldigt stark och Cyber Security är fortfarande det område där våra tjänster efterfrågas allra mest. Vi ser i dagsläget fortsatt hög efterfrågan inom alla våra marknader och har den senaste tiden lyckats öka lönsamheten i våra kundprojekt.

Med en så stark inledning på 2022 i ryggen är jag övertygad om att Transcendent Group kommer lyckas leverera ett starkt år som bygger vidare på vår trend med hållbar och lönsam tillväxt.”

Länk till rapporten

Rapporten bifogas i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.