News

Håkan Berg blir VD i Transcendent Group Regulatory Technology

April 6, 2021

Håkan Berg, som idag är arbetande styrelseordförande i Transcendent Group, kommer från och med 1 juni 2021 att gå över till en operativ roll i koncernledningen för Transcendent Group som VD för dotterbolaget Transcendent Group Regulatory Technology AB (TGRegtech). Håkan kommer i rollen som VD för TGRegtech att ha ett övergripande ansvar för Transcendent Groups digitaliseringsstrategi. Givet sin nya roll har Håkan avböjt omval som styrelseordförande inför årsstämman 2021.

”Håkan har som arbetande styrelseordförande sedan 2014 lärt känna Transcendent Group väl och aktivt arbetat tillsammans med mig i utvecklingen av bolaget. Jag är väldigt glad att Håkan nu har accepterat att ta en mer operativ roll i koncernen och driva utvecklingen av vår digitala strategi och vårt digitala erbjudande. Vi har idag ett trettiotal kunder som använder sig av våra digitala produkter och ska nu vidareutveckla vår strategi inom TGRegtech för att möjliggöra både effektivare interna processer och ett förbättrat erbjudande till våra kunder”, säger Martin Malm, koncernchef i Transcendent Group.

”Redan i mitten av 90-talet var jag med och implementerade digitala verktyg för att förbättra och effektivisera olika processer. Sedan dess har digitalisering blivit en allt viktigare del av utvecklingen. Även om det händer mycket inom Regulatory Technology är det fortfarande långt efter exempelvis Fintech i utvecklingen. Det finns fantastiska möjligheter både att effektivisera och förbättra många områden inom Governance, Risk och Compliance, där vi inom Transcendent Group bara har börjat resan,” säger Håkan Berg.

I och med att Håkan kommer att lägga all sin tid åt TGRegtech har han avböjt omval som styrelseordförande i Transcendent Group vid årsstämman den 25 maj. Valberedningen kommer att presentera sitt kompletta förslag, inklusive val av styrelse och ordförande, i samband med kallelsen till stämman.

Related news