News

Huvudägarna utser beredningsutskott inför stämman 2020

January 23, 2020

Under 2019 hade Transcendent Group ingen valberedning formellt beslutad av årsstämman, vilket betyder att Kodens riktlinjer inte har följts fullt ut. Inför stämman 2020 har huvudägarna beslutat att utse ett beredningsutskott som ska ansvara för att ta fram förslag och ersättning till styrelsemedlemmar och till bolagets revisorer.

Beredningsutskottet består av Martin Bohlin, VD Transcendent Group Stockholm, Håkan Berg, Ordförande för Transcendent Group och Jan Palmqvist, oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Beredningsutskottet kommer att ta fram förslag att tillställas årsstämman 2020, samt även en instruktion för hur en valberedning ska utses, vilket betyder att Kodens riktlinjer kommer att följas.

Beredningsutskottets medlemmar:

Martin Bohlin, ordförande

Håkan Berg, medlem

Jan Palmqvist, medlem

Förslag till beredningsutskottet:

Aktieägare som vill lämna in förslag avseende styrelsemedlemmar, eller andra angelägenheter som rör beredningsutskottet, kan vända sig till Håkan Berg, se kontaktuppgifter nedan. Förslag ska vara beredningsutskottet tillhanda senast den 28 februari 2020.

Transcendent Group AB

Att:  Beredningsutskott inför årsstämman 2020

Sveavägen 20

111 57 Stockholm

Eller genom e-post till hakan.berg@transcendentgroup.com

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2019 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news