News

Martin Malm föreslås till ny styrelseordförande för Transcendent Group och lämnar vd-rollen så snart ny vd har tillträtt

December 9, 2021

Transcendent Groups valberedning meddelar att de kommer att föreslå till årsstämman 2022 att Transcendent Groups vd Martin Malm väljs till ny styrelseordförande. Som en följd av detta har Martin Malm idag meddelat styrelsen att han önskar avgå som vd. För att säkerställa kontinuitet kommer Martin Malm att kvarstå i sin vd-roll fram till dess att en ny vd tillträder sin tjänst, eller som senast till årsstämman 31 maj, 2022. Styrelsen i Transcendent Group inleder omedelbart processen att rekrytera en ny vd.

Martin Malm har varit anställd i Transcendent Group sedan 2003 och varit bolagets vd sedan 2010. Han är även Transcendent Groups största ägare. Martin har omfattande erfarenhet från de tjänster som Transcendent Group erbjuder och har tidigare varit fokuserad på rådgivning inom bland annat intern kontroll, internrevision, IT-revision och cybersäkerhet. Han har en magisterexamen i data- och systemvetenskap från Stockholms universitet.

“Martin Malm har varit en nyckelspelare i Transcendent Groups framväxt under snart 20 år och givet hans bakgrund och profil tycker vi att det är ett naturligt nästa steg att han går in i ordföranderollen. Med sin omfattande erfarenhet från GRC-tjänster och djupa kunskap om Transcendent Groups marknad kommer Martin att säkerställa att bolaget fortsätter utvecklas och levererar på sin strategi med fokus på lönsam tillväxt”, säger Marek Rydén, valberedningens ordförande.

Styrelsen i Transcendent Group inleder omedelbart processen att rekrytera en ny vd.

Valberedningen kommer att återkomma med sina kompletta förslag till årsstämman 2022 i samband med att bolaget publicerar kallelsen. Årsstämman kommer att hållas den 31 maj 2022.

Related news