News

Trancendent Group accelererar satsning på cybersäkerhet – Carsten Maartmann-Moe utses till Global Head of Cyber Security

June 15, 2022

Transcendent Group har idag utsett Carsten Maartmann-Moe till Global Head of Cyber Security. Syftet är att accelerera bolagets tillväxt inom cybersäkerhet som är ett av bolagets starkaste områden. Maartmann-Moe lämnar sin nuvarande roll som vd för Transcendent Group Norge den 1 september, och ersätts av Maria Haug Edvardsen som idag är Head of Risk & Compliance.

Carsten Maartmann-Moe har arbetat på Transcendent Group sedan 2015 och är sedan 2019 vd för bolagets norska verksamhet.

”Vårt tjänsteerbjudande inom cybersäkerhet är ett av våra starkaste och har stor potential att växa ytterligare. Carsten Maartmann-Moe har en gedigen expertis inom området och hur företag påverkas av cyberrisker. Samtidigt kan han kommunicera med alla delar i en organisation – från teknisk IT-personal till ledning och styrelse. Med denna satsning ska vi accelerera vår tillväxt inom området och möta den växande efterfrågan”, säger Lars Reidar Vold-Andersen, vd, Transcendent Group

Maria Haug Edvardsen ersätter Carsten som vd för Transcendent Group Norge och tar därmed plats i koncernledningen. Maria Haug Edvardsen har varit en del av Transcendent Group sedan 2013 är en viktig kulturbärare för bolaget. Hennes expertis inom risk och compliance, kombinerat med djupgående kunskaper om bolagets affär, kunder och marknader gör henne till en viktig tillgång för bolagets fortsatta utveckling.

Dessa organisationsförändringar sker oberoende av utfallet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Transcendent Group som presenterades tidigare idag.

Related news