News

Transcendent Group aktiverar åtgärdsprogram för att möta ökad osäkerhet till följd av covid-19

March 19, 2020

Pressmeddelande 19 mars 2020

Transcendent Group, med verksamheter på 8 marknader i Europa, påverkas av de beslut som fattas av respektive regeringar och myndigheter med syfte att begränsa spridningen av coronaviruset. För att proaktivt adressera effekterna av den ökade osäkerheten har ledningen i Transcendent Group idag beslutat att aktivera ett åtgärdsprogram som anpassar kostnadsnivån till det nya affärsläget.

Åtgärdsprogrammet innehåller tre komponenter:

  • Etableringstakten på nya geografiska marknader bromsas in och inga nya etableringar planeras äga rum under 2020
  • Satsningen på ytterligare produktutveckling inom området RegTech (digitala GRC-tjänster) skjuts framåt i tiden, och fokus ligger istället på ökade försäljningsinsatser i Norden avseende de befintliga produkterna RFA och RFA Monitor, samt lansering av ytterligare två färdigutvecklade produkter i närtid
  • En generell kostnadsöversyn, innebärande revidering av rörliga och fasta ersättningar, omorganisation av stabsfunktioner samt vissa personalneddragningar

Martin Malm, CEO Transcendent Group, kommenterar:

”Dagens beslut är föranlett av vår analys av hur affärsläget påverkas av effekterna av covid-19, och med dessa åtgärder skapar vi oss utökad handlingsfrihet, och rätt förutsättningar för att fortsätta att leverera till våra kunder. Vi är dock fortsatt vaksamma och har tillsatt en styrgrupp med särskilt fokus på att följa utvecklingen och analysera olika scenarios för att snabbt kunna vidta relevanta åtgärder om läget förändras.”

 

För mer information, kontakta:
Martin Malm, CEO Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Denna information är sådan som Transcendent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 16:30 (CET).

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2019 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news