News

Transcendent Group återköper aktiepost i dotterbolag

December 6, 2019

I samband med att Christina Falk, vd för Transcendent Group Väst AB fram till augusti 2019, avslutar sin anställning inom Transcendent Group genomförs ett återköp av en aktiepost motsvarande 19,8% av antalet aktier i Transcendent Group Väst AB till ett belopp om 1,6 mkr. Efter återköpet äger Transcendent Group AB 80,2% i Transcendent Group Väst AB.

Efter en omorganisation under sommaren är Martin Bohlin vd för Transcendent Group Väst AB.

Transaktionen och överlåtelsen kommer att genomföras under vecka 50.

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2019 kl. 17:30 (CET).

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2019 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news