News

Transcendent Group: Delårsrapport januari-juni 2021

August 17, 2021

Andra kvartalet 2021 (andra kvartalet 2020)

 • Totala intäkter uppgår till 60,9 MSEK (49,5), en ökning med 23,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 11,5 MSEK (2,0).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 18,8 procent (4,0).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 8,8 MSEK (–0,9).
 • EBIT-marginalen uppgår till 14,4 procent (–1,9).
 • Resultat före skatt uppgår till 8,1 MSEK (–2,5).
 • Kassaflödet uppgår till –3,3 MSEK (6,0).
 • Medelantalet anställda uppgår till 116 personer (133).
 • Resultat per aktie uppgår till 1,03 kronor (–0,26).

Första halvåret, januari-juni 2021 (januari-juni 2020)

 • Totala intäkter uppgår till 111,9 MSEK (100,5), en ökning med 11,2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 18,4 MSEK (3,4).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 16,5 procent (3,3).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 13,1 MSEK (–2,3).
 • EBIT-marginalen uppgår till 11,7 procent (–2,3).
 • Resultat före skatt uppgår till 12,3 MSEK (–2,8).
 • Kassaflödet uppgår till –7,5 MSEK (1,6).
 • Medelantalet anställda uppgår till 114 personer (133).
 • Resultat per aktie uppgår till 1,60 kronor (–0,35).

Händelser under andra kvartalet 2021

 • Håkan Berg utses som VD för Transcendent Group Regulatory Technology AB.
 • I april meddelar Transcendent Group att bolaget rankas som Norges tredje bästa arbetsplats på Great Place to Works årliga topplista i kategorin små organisationer. Det är fjärde året i rad som det norska dotterbolaget når topplistan. Förra året rankades Transcendent Group som Norges fjärde bästa arbetsplats.
 • I april slutfördes fusionen mellan Transcendent Group Sverige AB och Transcendent Group Väst AB.
 • I april meddelar Transcendent Group att man förväntar sig ett resultat för första kvartalet 2021 som avviker positivt från tidigare säsongsmönster.
 • Martin Bohlin utses som VD för Transcendent Groups verksamhet i Danmark. Martin Bohlin ersätter Heidi Gliese Hylleborg, samtidigt som han behåller sin nuvarande roll som VD för Transcendent Group Sverige.

Händelser efter periodens slut

 • I juli rapporterar Transcendent Group preliminärt en tillväxt om cirka 23 procent i andra kvartalet 2021 samt ett rörelseresultat som avviker positivt från tidigare säsongsmönster.

Kommentarer från vd Martin Malm:

”Årets andra kvartal var framgångsrikt för Transcendent Group och jag är mycket nöjd att konstatera att vi uppvisar hög tillväxt och lönsamhet.

Tack vare en större efterfrågan på våra tjänster, och därmed en ökad beläggningsgrad i kvartalet, kunde vi redan den 19 juli kommunicera att vi uppvisar hög tillväxt. Omsättningen i kvartalet uppgick till 60,9 MSEK vilket är en ökning med 23,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år, som präglades av osäkerhet kopplat till pandemin. Vårt rörelseresultat uppgår till 8,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,4 procent. Kombinationen av tillväxt och lönsamhet är jag särskilt nöjd med, då det bekräftar bilden av en god underliggande efterfrågan på GRC-tjänster i alla våra marknader.

Tillväxten drivs av en generellt ökad efterfrågan på GRC-tjänster med en tydlig trend i ökningen av efterfrågan på tjänster inom cyber security-området. Vi har tidigare uttryckt att cyber security kommer klättra högre upp på dagordningen för alla företag, organisationer och myndigheter och vi ser nu hur efterfrågan inom området accelererar i snabb takt. Transcendent Group står väl rustade att ta tillvara den växande efterfrågan på området.

Med ökad beläggningsgrad, lägre personalomsättning och rekrytering av fler erfarna konsulter som är redo att stötta våra kunder inom GRC-området ser jag för stunden inget trendbrott i vår positiva utvecklingskurva. Givet att vi ökar takten på nyrekryteringar på alla marknader kommer personalkostnaderna att öka under andra halvåret, men det är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Jag bedömer att vi även för det tredje kvartalet kommer kunna leverera stärkta rörelsemarginaler och växande omsättning jämfört med tidigare säsongsmönster.”

Länk till rapporten

Rapporten bifogas i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

Related news