News

Transcendent Group ingår nya strategiska partnerskap

July 8, 2022

Idag når Transcendent Group en ny milstolpe genom att ingå partnerskap med OneTrust, Protecht, Stratsys, LogicGate, Acuminor och Risma för att tillhandahålla en mer omfattande tjänsteportfölj. Dessa partnerskap kommer att gynna både befintliga och nya kunder när Transcendent Group fortsätter att utöka sitt växande ekosystem av partners för att stärka och komplettera sitt kärnerbjudande och förbättra sin kapacitet som leverantör av GRC-tjänster.

Transcendent Group investerar kontinuerligt i att hitta de bästa lösningarna och tjänsterna för att kunna ge större värde till kunder som uppfyller deras behov. I vissa fall resulterar detta i samarbetslösningar och i andra fall resulterar det i partnerskapsmöjligheter där operativa och kundrelaterade överlappningar finns.

”Vi är ett konsultföretag som brinner för att göra det komplexa enklare och bygga starka kundrelationer. För att kunna erbjuda största värde till våra kunder behöver vi kontinuerligt stärka, fördjupa och utöka vårt GRC-erbjudande i takt med att risklandskapet blir mer och mer komplext. Att ingå i dessa strategiska partnerskap med noggrant utvalda företag som delar vår passion för GRC är en möjliggörare för mer effektiva och ändamålsenliga GRC-tjänster", säger Martin Bohlin, VD för Transcendent Group Sverige.

Transcendent Group har partnerskap inom GRC Tech, programvara för förebyggande av ekonomisk brottslighet, produkter inom exempelvis visselblåsning samt områden som utökar och förstärker Transcendent Groups befintliga erbjudande så som Managed Security Services, DevSecOps och DevOps.

Related news