News

Transcendent Group lanserar visselblåsningsprodukt i samarbete med Whistlelink

August 26, 2021

Transcendent Group lanserar i samarbete med Whistlelink en produkt som hjälper kunder att hantera alla kritiska moment för att följa det nya regelverket kring visselblåsning som träder i kraft i slutet av 2021. Produkten, som ännu inte är namngiven, lanseras i september.

”Med vår kompetens inom GRC och Whistlelinks digitala lösning skapar vi en end-to-end-produkt för att säkerställa att våra kunder får en modern och enkel lösning för visselblåsning. Många företag på alla våra marknader kommer att behöva hantera de nya reglerna under 2021 och Transcendent Group kommer stötta företagens regelefterlevnad”, säger Håkan Berg, vd för TG RegTech.

”Med mer än tio års erfarenhet av visselblåsning har vi skapat en användarvänlig digital produkt för att effektivt hantera visselblåsning. Med Transcendents Groups många erfarna konsulter kommer vi tillsammans att leverera en heltäckande lösning för kundernas behov i flera av våra viktigaste marknader”, säger Annelie Demred, Whistlelink.

Transcendent Group grundade dotterbolaget Transcendent Group Regulatory Technology, TG RegTech, 2019 för att främja gruppens arbete inom digital utveckling. Syftet med bolaget är att ligga i framkant med utveckling och tillhandahållande av digitala tjänster och produkter inom Governance, Risk och Compliance (GRC).

TG RegTech utvecklar teknik och produkter inom GRC där gränssnittet mellan Transcendent Group och kunderna inte bara kan hanteras av bolagets konsulter utan även direkt av kunderna med hjälp av digitala hjälpmedel.

Related news