News

Transcendent Group Norge utsett till Gasellföretag för fjärde året i rad

February 16, 2021

Transcendent Group Norge har för fjärde året i rad utsetts till Gasellföretag av Dagens Næringsliv. Utnämningen gäller för 2020, baserat på resultatet för 2019. Kriterierna för att bli Gasellföretag inbegriper bland annat att företaget minst fördubblad sin omsättning över fyra år och att under sitt första verksamhetsår haft en omsättning över 1 miljon norska kronor med positivt rörelseresultat.

Transcendent Group i Norge har haft en lönsam tillväxt på sammanlagt 159% under de senaste tre åren (2016-19), där omsättningen har vuxit från 23,4 till 60,6 miljoner och rörelseresultatet från 2,3 till 8,2 miljoner. Siffrorna avser verksamhetsåret 2019.

”Tillväxt finns i vårt DNA och skapar värde för våra kunder och möjligheter för våra anställda. Vi konkurrerar med de största konsultföretagen i branschen och vi trivs i vår position som utmanare. Att vi lyckas med hållbar tillväxt baserat på vår strategi att rekrytera de mest erfarna konsulterna inom styrning, risk och efterlevnad är ingen tillfällighet, och visar att vi har goda förutsättningar för ytterligare tillväxt. Vi upplever att vår varumärkesplattform och våra tjänster fungerar väl på marknaden och tittar nu på nya erbjudanden där regulatoriska krav driver efterfrågan, bland annat inom cybersäkerhet, compliance, hållbarhet och ESG”, säger Carsten Maartmann-Moe, VD, Transcendent Group Norge.

Related news