News

Transcendent Group rapporterar preliminärt tillväxt om 23 procent och en rörelsemarginal om 14,4 procent i andra kvartalet 2021

July 19, 2021

Utöver ett rörelseresultat som liksom i det första kvartalet avviker positivt från tidigare säsongsmönster och fortsätter stärkas, uppvisar Transcendent Group även tillväxt om cirka 23* procent i andra kvartalet 2021. Tillväxten drivs av en generellt ökad efterfrågan på GRC-tjänster med en tydlig trend i ökningen av efterfrågan på tjänster inom cyber security-området. Omsättningen för det andra kvartalet 2021 uppgår till cirka 60,9* MSEK, jämfört 49,5 MSEK i det andra kvartalet 2020.

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden beräknas uppgå till cirka 8,8* MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,4* procent. Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 var -0,9 MSEK. Resultatförbättringen beror primärt på den förbättrade omsättningen men är också ett resultat av ökad effektivitet.

*Utfallen är preliminära och är inte granskade av bolagets revisor

Related news