News

Transcendent Group satsar ytterligare på informations- och cybersäkerhetsrelaterade tjänster i Sverige

May 29, 2020

Transcendent Groups svenska dotterbolag bedömer att efterfrågan på tjänster inom informationssäkerhet och IT-styrning är fortsatt god, och har rekryterat Markus Persson till rollen som avdelningschef för IT Governance & Security.

Markus Persson kommer närmast från konsultbolaget 2Secure, där han under de senaste fem åren fokuserat på tjänsteutveckling, rådgivning och ledarskap för affärsområdet IT- och informationssäkerhet. Under sin tid på bolaget har Markus även ingått i bolagets koncernledning med ett bolagsövergripande försäljningsansvar.   

"Det är med stor glädje och stolthet jag blir en del av Transcendent Group. De människor jag har mött här under rekryteringsprocessen i kombination med bolagets historia, potential och värdegrund gjorde i slutändan att möjligheten kändes väldigt intressant. Jag ser fram emot att tillsammans med våra kunder växa deras och vår affär,” säger Markus Persson, avdelningschef IT Governance & Security Transcendent Group Sverige.

Den pågående corona-pandemin har accelererat den digitala utvecklingen, och därmed bedöms även efterfrågan på informations- och cybersäkerhetsrelaterade tjänster öka framåt.

”Med Markus i bolagsledningen kan vi ta större kliv och tillsammans med våra kunder och kollegor utveckla vårt erbjudande ytterligare. Markus långa erfarenhet av att bygga företag med kunden i fokus kommer att vara hela Transcendent Group till gagn,” säger Martin Bohlin, vd Transcendent Group Sverige.

För mer information, kontakta:
Martin Bohlin, vd Transcendent Group Sverige
martin.bohlin@transcendentgroup.com
+46 730 98 60 43

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Sveriges bästa arbetsplatser 2019 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news