News

Transcendent Group stärker sitt erbjudande genom satsning på ESG

February 24, 2021

Transcendent Group stärker sitt kunderbjudande genom att integrera rådgivning inom ESG (Environmental, Social and Governance) i sina tjänster. Fokus är att hjälpa kunder i finansbranschen, där medvetenheten om ESG-faktorers påverkan på styrning, risk och regelefterlevnad har nått en ny mognadsfas.

Att integrera ESG-aspekter inom affärskritiska områden som strategi, regelefterlevnad och riskhantering är ett nödvändigt nästa steg för många organisationer. Denna trend påskyndas av regleringar som bland annat utgår från EU:s strategi för hållbar finansiering inom ramverket för Green Deal, taxonomiförordningen samt riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (EBA).

För många finansiella företag är ESG ett outforskat område som hanteras av separata hållbarhetsteam med begränsad bäring med den övriga verksamheten, trots att fel agerande i dessa frågor kan medföra omfattande marknads- och operativa risker.

Transcendent Group har inlett ett antal ESG-projekt för befintliga kunder i finansbranschen och förväntar sig ökad efterfrågan i takt med att regelverken fortsätter utvecklas.

”Det är dags att se på riskhantering och rapportering inom ESG-områdena med samma noggrannhet som inom finansiell styrning och rapportering, och vi är redo att hjälpa våra kunder att ta nästa steg. På Transcendent Group har vi utvecklat vårt erbjudande inom detta område för att fortsätta ligga i framkant allt eftersom förutsättningar inom Governance, Risk och Compliance förändrats,” säger Martin Malm, vd, Transcendent Group.

Related news