News

Transcendent Groups ansökan om avnotering godkänd – sista dag för handel blir den 5 augusti 2022

July 21, 2022

Transcendent Group AB (publ) (”Transcendent Group”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Transcendent Groups aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market med anledning av att FCG Holding Sverige AB innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Transcendent Group.

Nasdaq First North Premier Growth Market har idag godkänt Transcendent Groups ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel ska vara den 5 augusti 2022.

Related news