News

Transcendent Groups dotterbolag RegTech expanderar till Litauen

November 12, 2020

Transcendent Group, experter inom Governance, Risk och Compliance, har tecknat ett avtal med sin första utländska kund för sitt dotterbolag RegTech, som erbjuder digitala tjänster inom GRC. Den nya kunden är ett litauiskt fintech-bolag.

Transcendent Group i Litauen kommer att tillhandahålla tjänster för att stödja kunden att stärka sitt interna kontrollramverk (processer för intern kontroll och riskhantering) genom att använda RegTechs verktyg Regulatory Framework Application (RFA). RFA lanserades under 2019 och används av fler än 20 kunder i Sverige. Det är en abonnemangsprodukt som främst är avsedd för bolag under finansiell myndighetstillsyn och som kan anpassas utifrån kundens specifika behov.

Från och med 2021 kommer cirka 120 institut för elektroniska pengar samt betalningsinstitut i Litauen att behöva uppfylla nya krav från Litauens centralbank gällande organisationsstyrning och skydd av mottagna medel.

”Idag lägger många företag stor del av sin tid inom interna regelverksprocesser på att utveckla, uppdatera och underhålla policydokument, instruktioner och riktlinjer. RFA är ett digitalt verktyg som underlättar det arbetet genom att digitalisera administration, godkännande och underhåll. Tack vare RFA kan mer tid och resurser istället läggas på den viktigaste uppgiften; implementering och utbildning”, säger Martin Malm, VD på Transcendent Group.

”Beroende på bolagens mognadsgrad och tid i marknaden ser vi att våra kunder står inför olika utmaningar när det gäller att utveckla och upprätthålla ramverk för riskhantering. Ett verktyg som följer både nuvarande och kommande regleringar, samt möjliggör effektiv regelefterlevnad kommer verkligen underlätta för reglerade företag. Det är glädjande att vi nu kan introducera detta i Litauen”, säger Solveiga Acuvienė, VD för Transcendent Group Baltics.

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Europas, Sveriges och Norges bästa arbetsplatser 2020 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news