News

VD säljer cirka 4 procent av sitt innehav i Transcendent Group till annan långsiktig ägare

November 8, 2021

Transcendent Groups VD Martin Malm har meddelat bolaget att han avyttrat 65 000 aktier till en annan befintlig och långsiktig aktieägare i Transcendent Group. Försäljningen motsvarar 4,2 procent av Martin Malms aktieinnehav som efter försäljningen uppgår till 1 497 945 aktier, motsvarande 23,0 procent av aktier och kapital.

Related news