News

​Hvordan lykkes med digital transformasjon?

May 2, 2018

Vi lever i en tid som preges av store forandringer, en tid der mulighetene synes å være grenseløse. Den teknologiske utviklingen endrer samfunnet raskere enn noensinne. Bare tenk på det: vi er siste generasjon i menneskets historie som har opplevd et liv uten internett.

Norge er godt stilt som nasjon: vi har en høyt utdannet befolkning, god og stabil økonomi, flate strukturer i samfunnet, tilgang til teknologi i verdens klasse. Og kanskje det viktigste av alt: vi har tillitt til hverandre. Alt ligger til rette for at norske virksomheter – både offentlige og private – skal lykkes med digital utvikling. Og mange virksomheter lykkes virkelig! Internasjonale målinger plasserer Norge på topp når det kommer til digitalisering.

Likevel er det er fortsatt mange som tenker på digitalisering som ren effektivisering, og ikke som drivkraft for transformasjon av virksomheten. Allerede i dag finnes det uendelig mange produkter som kan effektivisere arbeidsprosesser og skape nye tjenester for brukere. Teknologien er der, men det er ofte utfordrende å ta det i bruk i en organisasjon. Det mest krevende i denne prosessen er gå fra store abstrakte ord og konseptbeskrivelser om hva digital transformasjon er, til faktisk handling.

Så er hva er det viktigste for virksomhetene å tenke på for å lykkes med digitalisering?

Digital ledelse

Ledelsen spiller en nøkkelrolle i den digitale utviklingen. Digitalisering er forretningsutvikling og ansvaret for det kan ikke delegeres til en IT-avdeling, den må ligge på toppen av organisasjonen. Digital ledelse handler om å sikre at det etableres et godt samarbeid og tillit mellom forretning og IT slik at man jobber sammen for å drive frem innovasjonen.

Det er ingen som forventer at toppledelsen skal være tekniske spesialister, men de kan ikke være helt uvitende heller. For å kunne lede sin virksomhet inn i fremtiden, må ledere utfordre seg selv og lære seg å forstå og se mulighetene digitale teknologier gir.

Lag langsiktig plan for virksomheten

Kall det gjerne strategi. Tydeliggjør målet med digitalisering i virksomheten. Formålet kan være nye forretningsprosesser, nye måter å betjene kunder på, mer effektive prosesser, nye og mer fornøyde kunder, nye markeder. Dette må være tydelig definert og forankret i organisasjonen. Fokuset skal være forretningsutvikling og ikke konkrete teknologier.

Etabler en systematisk tilnærming til innovasjon og digitalisering

Det vanskelige med digitaliseringsprosessene er omsette de gode ideene til praksis. Særlig gjelder dette de store virksomhetene. Hvordan lykkes man med å dyrke digital innovasjon i organisasjoner der nyutvikling må passe inn i rigide styringsprosesser?

Det er viktig å anerkjenne at det er dagens forretningsmodeller som står for dagens inntekter, og det er direkte dumt å legge fra seg alt man gjør bra i dag. Samtidig er dagens forretningsmodeller ikke levedyktige på sikt, og det er helt nødvendig å ha en gjennomtenkt satsing på fremtiden.

Sett brukeren i fokus

Digitaliseringsprosjekter som har tenkt for mye teknologi og for lite mennesker, går som regel ikke bra. Brukerorientering og brukeropplevelse er selve kjernen i en digital transformasjon. Kjennetegnene på de virksomhetene som lykkes med digitalisering, er at de vet hvem deres kunder er, de snakker med sine kunder og forstår deres behov.

Lag plan for hvordan din virksomhet skal vinne kampen om talentene

Kritisk faktor for å lykkes med digital utvikling er å få tak i riktig kompetanse. Her gjelder både å få tak i nye kloke hoder, og videreutvikle de gamle. Alle vet det, men få virksomheter har systematisk tilnærming til at deres ansatte lærer nye ferdigheter som bedriftene vil trenge i den nye digitale verden.

Ta i bruk metoder og verktøy som allerede finnes

Ikke start med å finne opp hjulet på nytt. Det finnes mange metodikker, verktøy og tips om hvordan virksomhetene kan lykkes med digital utvikling. Sjekk ut, for eksempel, Difis veiledning til digital transformasjon for statlige virksomheter: her finnes det verktøy for hvordan din virksomhet kan måle digital modenhet, hvordan prioritere prosjektene og lage digitaliseringsstrategi.

Utnytt data bedre

Informasjon er blant de viktigste ressursene i virksomhetsutvikling. De aller fleste bedrifter og virksomheter har stort potensiale i å utnytte sine data bedre. Digital utvikling, brukerinvolvering og god forvaltning av data henger sammen.

Utnytt markeds- og styringsdata bedre, og rydd i data som i dag ligger i virksomhetens systemer.

Det er viktigste for å lykkes med digitalisering er at IT og forretning kobles sammen. Virksomhetene må tørre å ta nødvendig risiko for å prøve ut nye måter å jobbe på, levere tjenester og produkter. Transcendent Group har erfarne konsulenter som bistår virksomheter med digitalisering og forretningsutvikling, ta gjerne kontakt for å få flere innspill.

Fortfatter: Victoria Elkina

Related news