News

​PSD2 som digitaliseringsmulighet

January 26, 2018

I år trer det nye betalingsdirektivet (PSD2 - Revised Payment Service Directive - Revidert betalingstjenestedirektiv) i kraft i EU. Dette vil ikke bare endre hvordan vi ser bankvirksomhet, men også føre til store endringer for hvordan vi behandler data.

Hva er PSD2?

PSD2 er et EU direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked og fordi Norge er medlem av EØS vil det også gjelde for Norge. Intensjonen med PSD2 er å øke konkurransen, legge til rette for innovasjon, styrke forbrukerrettigheter og forenkle tilgang til kontoinformasjon og betalinger samt styrke sikkerheten for nettbetalinger. PSD2 krever at banker gjør sine kontosystemer tilgjengelige for tredjeparter slik at du som forbruker kan gi tredjeparter tilgang til din kontoinformasjon og gjennomføre betalinger. Du som kunde bestemmer hvem som skal få tilgang til egne personopplysninger.

Hva er bankenes største konkurransefortrinn? Tilgang til din informasjon.

Etter 2018, når PSD2 trer i kraft med full effekt, må bankene dele dataene dine med tredjeparter. For sluttbrukere vil PSD2 merkes med enklere og billigere betalingsløsninger, mulighet til å samle kontoinformasjon og oversikt over egen økonomi på tvers av banker gjennom tredjeparter, i tillegg til tilgang til nye tjenester. Elektroniske betalinger uten å bruke kort vil bli billigere og enklere gjennom å bruke nettjenester til å betale direkte fra egen bankkonto.

For markedet vil PSD2 medføre store endringer. Bankene risikerer å miste sin posisjon hos kundene siden de må konkurrere mot alle som tilbyr finanstjenester og får mindre «skjermtid» hos kundene. Med PSD2 vil innovative FinTech selskaper få tilgang til en viktig ressurs: spesifikk og detaljert informasjon om potensielle kunder. Data er den viktigste måten å forstå forbrukeren og betalings data sier hva forbrukere gjør og vil gjøre. Jo nærmere kundens konto, jo bedre informasjonstilgang er det. Kryssalg av produkter vil derfor bli sentralt basert på analysert kundeinformasjon og betalingsinformasjon. Jo mer kundedata tredjeparter får, desto bedre blir tredjeparter posisjonert for å overta bankens rolle i kryssalg og finansielle tjenester.

Verdiskapningsmulighet for bankene

I takt med at forbrukere blir mer digitale og mobile må bankene følge etter. Hver femte europeiske forbruker sier de vil bruke finansielle produkter fra utfordrere som Google, Facebook, Apple og Amazon. Bankenes strategiske valg blir viktig siden PSD2 vil endre verdikjeden innenfor betalingstjenester og påvirke hvilke forretningsmodeller som er lønnsomme.

For å forbli konkurransedyktig bør norske banker se på PSD2 som en verdiskapingsmulighet. Norske banker ligger langt fremme i Europa på digitalisering og må posisjonere seg når det europeiske markedet åpnes opp og potensielt, totalt sett blir større. Både banker og FinTech selskaper vil med PSD2 kunne få tilgang til mer data for å skape bedre teknologiske løsninger. Ingenting hindrer en bank fra å få tilgang til dataene fra andre banker med de åpne APIene også. Bankene må utnytte mulighetene som ligger i automatisering og digitalisering. Bankene bør øke samarbeidet med finansteknologiselskaper, eksperimenterer med sine API’er og bygge opp innovasjonslaboratorier for teknologisk innovasjoner.

Forfatter: Karoline Flåten 

Related news