News

​Transcendent Group etablerer seg på Vestlandet

September 4, 2017

Transcendent Group fortsetter å vokse i Norge i takt med økende etterspørsel etter erfarne GRC rådgivere. Nå utvider vi vår tilstedeværelse i Norge til Bergen hvor vi har flere eksisterende kunder i et sterkt lokalt marked. Kim Johnny Mathisen blir deleier og leder av Transcendent Groups virksomhet på Vestlandet.

Sikrer videre verdiskapning

”Kim Johnny Mathisens erfaring har gitt han en dyp forståelse for utfordringer og risikoer knyttet til både informasjonssikkerhet og IT styring og ledelse. Videre har han dyptgående innsikt i hvordan man på beste sett kan operasjonalisere god praksis og integrere dette i virksomhetsstyringen for å sikre videre verdiskapning. Jeg anser Kim som en veldig viktig tilvekst for Transcendent Group Norge”, sier Lars Reidar Vold-Andersen, administrerende direktør og deleier i Transcendent Group.

”Fortsatt er jeg så heldig å ha de mest spennende oppgavene en konsulent kan ha, og har i tillegg fått en fantastisk mulighet til å bygge det skarpeste GRC-miljøet vest for vannskillet. I Transcendent Group har vi det som trengs for å bli en stor aktør og samtidig klare å være nær våre kunder. Bergen er bare starten”, sier Kim Johnny Mathisen, leder i Transcendent Group Bergen.

Allerede i gang

”Etterspørselen etter denne kompetansen er meget høy og Kim er allerede i gang med å bistå en av våre kunder. Vi er særdeles fornøyd med å ha fått på plass en person av Kim sitt kaliber. Han er flott representant for våre verdier”, sier Lars Reidar Vold-Andersen.

Kim Johnny Mathisen kommer fra KPMG i Bergen.

Related news