News

Tar omvärldsbevakning för mycket av din tid?

February 25, 2020

Transcendent Group har nyligen släppt en ny tjänst för att underlätta omvärldsbevakningen för reglerade bolag inom finansbranschen.

Transcendent Group har nyligen släppt en ny tjänst för att underlätta omvärldsbevakningen för reglerade bolag inom finansbranschen. Tjänsten samlar in, utifrån dina inställningar, information från ett flertal olika källor såsom Finansinspektionen, EBA, EIOPA, ESMA med flera och presenterar den samlat för användaren. En stor fördel är även att våra konsulter går igenom nyheterna och taggar upp dessa utifrån ett antal olika områden (exempelvis verksamhet och länder som berörs) vilket ger möjlighet för dig som användare att få än mer bolagsanpassad rapportering.

Kontakta Magnus Karlsson, Magnus.karlsson@transcendentgroup.com om du vill mer om RFA Monitor eller RFA, vår tjänst som minskar tiden att ta fram och administrera styrande dokument.

Related news