News

Transcendent Group expanderar snabbt i Norge

October 15, 2013

Transcendent Group växer och rekryterar ytterligare två medarbetare till det nystartade Norgekontoret. Maria Haug Edvardsen och Per-Arthur Raastad började hos Transcendent Group Norge AS den 1 september respektive den 1 oktober 2013.

– Vi vet at Maria og Per-Arthur med sin kompetanse og bransjeerfaring vil komme til stor nytte for både våre nåværende og nye kunder, og vi er veldig fornøyd med at vi nå kan tilby interesserte aktører denne spisskompetansen, säger Lars Reidar Vold-Andersen, Adm.direktør på Transcendent Group Norge.

Transcendent Group har genom rekryteringen av Maria Haug Edvardsen knytit till sig spetskompetens inom finansiell riskhantering och regelefterlevnad för finansbranschen. Maria kommer senast från KPMG där hon var ansvarig för Solvens 2 och riskconsulting. Hon har även erfarenhet från att ha arbetat med internrevision, riskhantering, compliance och regulatorisk rådgivning för ett antal norska och nordiska banker, försäkringsbolag, fondbolag, värdepappersföretag och kraftbolag.

Per-Arthur Raastad kommer senast från Deloitte där han varit ansvarig för IT-revision. Han har tidigare arbetat med informationssäkerhet och IT-revision för ett stort antal norska bolag. Per-Arthur har nio års arbetslivserfarenhet inom IT, de första åren inom support och förvaltning av olika IT-system och de senaste sex åren som IT- och informationssäkerhetskonsult. Per-Arthur är väl förtrogen med ramverk som ISO 27001, COBIT och ITIL för styrning och säkerhet mot företags behov och krav. Han har även stor erfarenhet av att utföra riskbedömningar och säkerhetsgranskningar samt av att implementera interna kontroller.

– Flera av Transcendent Groups kunder verkar både i Sverige och i Norge, vilket var ett av skälen till att vi tidigare i år etablerade oss i grannlandet. Satsningen har visat sig mycket uppskattad, varför vi redan nu valt att knyta till oss fler av Norges bästa konsulter inom governance, risk and compliance, förklarar Martin Malm, VD på Transcendent Group Sverige AB.

Related news