News

Transcendent Group och IDG lanserar tävlingen Årets GRC-profil

September 25, 2013

Den 4 december utses för första gången Årets GRC-profil i Sverige. Bakom tävlingen står Transcendent Group och mediepartnern IDG. Nomineringsprocessen pågår fram till och med den 18 oktober 2013. Vinnaren presenteras på ett stort event hos IDG.

Governance, risk och compliance – eller GRC – är en samlingsterm för organisationers arbete inom ledning/styrning, riskhantering samt efterlevnad av interna och externa regelverk. De tre områdena har tidigare betraktats som skilda discipliner men det är idag betydligt vanligare att hantera dem som en enhet för att undvika konflikter, överlappningar och luckor.

GRC är relativt nytt begrepp i Sverige men har snabbt vunnit mark och får nu ses som etablerat. Tävlingen Årets GRC-profil 2013 syftar till att vidga den allmänna förståelsen för GRC och till att uppmärksamma de goda exemplen. Det görs genom att lyfta fram individer vars insatser på området går utöver det vanliga.

Den oberoende juryn består av fem representanter med stor erfarenhet från governance, risk och compliance, både från den privata och den offentliga sektorn. Jurymedlemmarna är Martin Malm, CEO på Transcendent Group; Ann-Katrin Harringer, internrevisionschef på Skatteverket; Håkan Berg, tidigare CRO på Swedbank; Håkan Kvarnström, CSO på TeliaSonera samt Marek Rydén, CFO på Skandia.

– Arbetet med att identifiera Årets GRC-profil 2013 är både spännande och utmanande. Vi vet att det just nu pågår många viktiga projekt och att en stor mängd människor arbetar passionerat för att öka förståelsen för GRC både internt och externt, förklarar Martin Malm, juryordförande. Nu vill vi lyfta fram de som utmärkt sig litet extra!

Du kan nominera dig själv eller någon annan, oavsett roll och bransch. Nomineringen pågår fram till och med den 18 oktober 2013. Vinnaren presenteras under ett event hos IDG den 4 december 2013.

Mer information om Årets GRC-profil 2013 återfinns på webbplatsen http://grcprofil.se/.

Related news