News

Vi kan GDPR och Compliance – behöver du stöd med din första styrelserapportering?

December 6, 2018

Hos oss möter du erfarna konsulter inom governance, risk och compliance.

Artikel 39 i GDPR förpliktigar Dataskyddsombudet att övervaka efterlevnaden av förordningen. Många dataskyddsombud och organisationer är nu igång med den allra första compliance-rapporten som ska gå upp till styrelsen. Vill du ha stöd i upprättandet eller behöver ett bollplank så kontakta oss på Transcendent Group. Vi är specialiserade på riskhantering och regelefterlevnad, och har 30-talet konsulter med lång erfarenhet av best practice inom compliance-rapportering, informationssäkerhet och dataskydd.

Vad är fördelen med att ta in extern hjälp?

  • Ni får tillgång till en färdig mall för rapporteringen i enlighet med best practice
  • Hjälp med mätetal för att visa på en effektiv privacy practice
  • Hjälp med att beskriva risker och rekommendationer på ett sätt som styrelsen förstår

Varför välja oss?

Vår metodik stödjer organisationens övergripande mål och baseras på väl beprövad internrevisionsmetodik. Hos oss möter du erfarna konsulter inom governance, risk och compliance. Våra konsulter är handplockade och vågar vara personliga. Du får tillgång till erfarna specialister med nödvändig kompetens och en holistisk syn på dataskydd, samtidigt som du får en oberoende och objektiv översyn av ert dataskydd.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Estelle Otterstedt
Kontorschef Malmö
+46 72 578 46 17
estelle.otterstedt@transcendentgroup.com

Anna Nielanger
Kontorschef Göteborg
+46 733 50 08 42
anna.nielanger@transcendentgroup.com

 

Related news