News

FCG påkallar tvångsinlösen

July 20, 2022

FCG Holding Sverige AB (”FCG”), som efter slutförandet av det offentliga uppköpserbjudandet innehar cirka 97% av aktierna och rösterna i Transcendent Group AB (publ) (”Transcendent Group”), har idag påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Transcendent Group.

Related news