News

Lars Reidar Vold-Andersen ny vd för Transcendent Group

December 13, 2021

Styrelsen i Transcendent Group har utsett Lars Reidar Vold-Andersen till ny verkställande direktör för bolaget med tillträde direkt efter stämman 2022. Lars efterträder Martin Malm, som har föreslagits som styrelseordförande från och med årsstämman 2022.

Lars Reidar Vold-Andersen har varit anställd i Transcendent Group sedan 2013. Han är tidigare vd för och grundare av Transcendent Group i Norge samt ansvarig för segmentet Nya marknader och är Chief Operating Officer sedan 2020. Lars har tidigare varit senior manager med ansvar för IT-revisionstjänster hos PwC Norge och har en BSc Computer Science från Sør-Trøndelag University College i Trondheim samt en MBA från University of Technology i Sydney.

”I Lars Reidar Vold-Andersen har vi hittat en stark ledare som kan axla ansvaret som vd för Transcendent Group. Lars har med stor framgång lett Transcendent Groups verksamhet i Norge och bidragit till koncernens framväxt och utveckling. Eftersom Lars redan idag ingår i Transcendent Groups koncernledning ser vi också att vd-bytet borgar för kontinuitet och fortsatt exekvering av bolagets strategi med fokus på lönsam tillväxt”, säger Sigrun Hjelmqvist, styrelseordförande för Transcendent Group.

”Det är med både ödmjukhet och mycket energi som jag tackat ja till att ta över vd-skapet för Transcendent Group. Jag har under åren byggt upp en stor passion för koncernen och vårt erbjudande och ser fram mot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med styrelse, koncernledning och kollegor”, säger Lars Reidar Vold-Andersen.

Lars Reidar Vold-Andersen efterträder Martin Malm, som av valberedningen har föreslagits som styrelseordförande för Transcendent Group från och med årsstämman 2022.

”Martin Malm har utfört stora insatser som vd för Transcendent Group under de senaste tolv åren. Martin har varit avgörande för Transcendent Groups utveckling och det känns tryggt att veta att han både kommer kunna säkerställa en ordnad överlämning till Lars och sedan fortsätta stötta bolaget från rollen som styrelseordförande”, avslutar Sigrun Hjelmqvist.

Related news