News

Martin Bohlin utses till ny vd för Transcendent Group Danmark

June 18, 2021

Transcendent Group har idag utsett Martin Bohlin till ny vd för bolagets danska verksamhet. Martin Bohlin efterträder Heidi Gliese Hylleborg från och med 1 juli 2021, och kommer behålla sin nuvarande roll som vd för Transcendent Group Sverige.

Martin Bohlin har varit anställd på Transcendent Group sedan 2010 och är sedan 2018 vd för bolagets svenska verksamhet. Transcendent Group har varit verksamma i Danmark sedan 2017.

”I Martin Bohlin får den danska verksamheten en ledare med gedigen erfarenhet från över tio år i organisationen. Danmark är en spännande marknad för oss, där vi är redo att ta nästa steg i utvecklingen. Jag är övertygad om att Martin har alla förutsättningar för att framgångsrikt leda Transcendent Group Danmark att ta det steget”, säger Martin Malm, vd Transcendent Group.

”Jag ser väldigt mycket fram emot att leda Transcendent Group Danmark. Genom att vara vd för verksamheterna i såväl Danmark som Sverige kan jag bidra till att accelerera arbetet med att fördjupa samarbetet i Norden och därmed erbjuda ännu bättre stöd för våra nordiska kunder. Det inkluderar att i större utsträckning dra fördel av de synergier som finns, i synnerhet i Öresundsregionen där vi har kontor i såväl Malmö som Köpenhamn”, säger Martin Bohlin, tillträdande vd Transcendent Group Danmark och vd Transcendent Group Sverige.

Related news