News

Transcendent Group avvecklar sin tyska verksamhet

September 30, 2020

Transcendent Group har beslutat att avveckla sin verksamhet i Tyskland mot bakgrund av låg efterfrågan samt bedömd begränsad möjlighet att uppnå lönsamhet. Genom att avveckla verksamheten kan bolaget lägga fokus på marknader där tillväxtmöjligheterna bedöms vara större. Avvecklingen förväntas belasta resultatet med sammanlagt cirka 2,5 mkr under det tredje och fjärde kvartalet 2020.

Transcendent Groups tyska verksamhet startades i juli 2019 och sysselsätter för närvarande 4 anställda. Givet den korta historiken har verksamheten ännu inte uppnått någon väsentlig intäktsnivå. Bolaget gör samtidigt bedömningen att utsikterna i Tyskland är mycket osäkra på grund av den rådande Covid-19-pandemin.

”Redan tidigt under pandemin vidtog vi åtgärder för att säkerställa lönsamhet och likviditet. Åtgärderna har gett önskad effekt, med undantag för Tyskland där vi tyvärr fått konstatera såväl mycket låg efterfrågan som svårigheter att nå lönsamhet. Transcendent Group bygger på entreprenörskap och flexibilitet, och vi måste ibland ta tuffa beslut. Genom att avveckla den tyska verksamheten kan vi lägga fullt fokus på övriga marknader där vi ser betydligt bättre tillväxtmöjligheter”, säger Martin Malm, vd och koncernchef för Transcendent Group.

För mer information, kontakta:
Martin Malm, vd Transcendent Group
Martin.Malm@transcendentgroup.com
+46 73 335 94 26

Denna information är sådan som Transcendent Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 13:30 (CET).

Om Transcendent Group
Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance. Våra tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher. Sedan bolagets start 2001 har Transcendent byggt ett differentierat erbjudande baserat på en värderingsdriven kultur med erfarna experter. Transcendent Group är en av Europas, Sveriges och Norges bästa arbetsplatser 2020 och har varit ett Great Place to Work sedan 2012. Transcendent Group har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Transcendent Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se. För mer information, besök www.transcendentgroup.com.

Related news