News

Transcendent Group: Delårsrapport januari-mars 2022

May 4, 2022

Första kvartalet 2022 (första kvartalet 2021)

 • Totala intäkter uppgår till 60,6 MSEK (51,0), en ökning med 18,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA uppgår till 8,8 MSEK (7,0).
 • EBITDA-marginalen uppgår till 14,5 procent (13,6).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 6,6 MSEK (4,3).
 • EBIT-marginalen uppgår till 10,9 procent (8,5).
 • Resultat före skatt uppgår till 6,4 MSEK (4,2).
 • Kassaflödet uppgår till 5,9 MSEK (–4,3).
 • Medelantalet anställda uppgår till 123 personer (111).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,69 kronor (0,56).

Händelser under kvartalet

 • Transcendent Group stärker erbjudandet inom informations- och cybersäkerhetstjänster med nya expertrekryteringar.
 • Efter en period av hög personalomsättning och begränsade möjligheter att uppnå lönsamhet beslutar Transcendent Group att avveckla verksamheten i Nederländerna.
 • Transcendent Group blir rankad som Sveriges tionde bästa arbetsplats på Great Place to Work, Sveriges årliga topplista i kategorin medelstora bolag. Transcendent Group är även högst upp på listan av alla medelstora bolag noterade på någon av Nasdaq Stockholms marknadsplatser. Under 2021 utsågs Transcendent Group till Sveriges åttonde bästa arbetsplats.

Händelser efter periodens slut

 • Transcendent Group blir rankat som Norges näst bästa arbetsplats på Great Place To Works årliga ranking, i kategorin små organisationer. Det är femte året i rad som Transcendent Group når topplistan i Norge. Under 2021 utsågs bolaget till Norges tredje bästa arbetsplats.

Kommentarer från vd Martin Malm:

”2022 har börjat på tidigare inslagen väg med ytterligare ett starkt kvartal som kännetecknas av lönsam tillväxt. Vi närmar oss samtidigt att vår uttalade målsättning att jämna ut intjäningsförmågan mellan kvartalen.

I det första kvartalet 2022 ökar vi vår omsättning med nästan 19 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året till 60,6 MSEK. Samtidigt uppvisar vi en stark rörelsemarginal om nästan 11 procent, vilket innebär en vinstökning med över 50 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det första kvartalet på året präglas normalt sett av något lägre aktivitet på grund av helgdagar och semestrar men i år kan vi uppvisa hög aktivitet under kvartalet och det är med god marginal det bästa första kvartalet i bolagets historia.

Efterfrågan på våra GRC-tjänster är fortsatt väldigt stark och Cyber Security är fortfarande det område där våra tjänster efterfrågas allra mest. Vi ser i dagsläget fortsatt hög efterfrågan inom alla våra marknader och har den senaste tiden lyckats öka lönsamheten i våra kundprojekt.

Med en så stark inledning på 2022 i ryggen är jag övertygad om att Transcendent Group kommer lyckas leverera ett starkt år som bygger vidare på vår trend med hållbar och lönsam tillväxt.”

Länk till rapporten

Rapporten bifogas i detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på https://transcendentgroup.com/investor-relations/.

Related news