News

Transcendent Group förväntar sig resultat för första kvartalet 2021 som avviker positivt från tidigare säsongsmönster med ett rörelseresultat om cirka 4,3* MSEK

April 20, 2021

Resultatförbättringen beror primärt på kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Utfallet avviker väsentligt positivt från tidigare års säsongsmönster där lönsamheten varit negativ under årets första kvartal.

De kostnadsbesparingar som kommunicerats i kvartalsrapporterna under 2020 ger nu önskad effekt. Samtidigt som kostnaderna minskar har också effektiviteten i verksamheten förbättrats. Det innebär att marginalen i första kvartalet är väsentligt bättre än normalt. Rörelseresultatet (EBIT) beräknas uppgå till cirka 4,3* MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,5 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 var −1,4 MSEK.

Transcendent Groups totala intäkter i första kvartalet beräknas vara i nivå med motsvarande kvartal förra året.

*Här publicerade siffror är preliminära och är inte reviderade av bolagets revisor

Related news