News

Transcendent Group Norge i ramavtal med Statens vegvesen

December 18, 2020

Transcendent Group ingår i en grupp av konsultfirmor som har tecknat ett ramavtal med Statens vegvesen, den norska motsvarigheten till Trafikverket, avseende strategisk rådgivning och styrning inom IT. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till två års förlängning.

”På många håll har pandemin snabbat på digitaliseringen, vilket medför nya behov och ökade risker. En organisations trovärdighet är i hög grad beroende av hur väl man upprätthåller god regelefterlevnad, styrning och riskhantering. Här ser vi fram emot att bidra med vår spetskompetens, då kraven på att ta ansvar inom dessa områden är särskilt höga för myndigheter likt Statens vegvesen,” säger Carsten Maartmann-Moe, vd för Transcendent Group Norge.

Transcendent Group har lång erfarenhet av att leverera tjänster till myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor. Bland flera anbud tilldelades gruppen ramavtalet med särskild hänvisning till dess kvalifikationer inom kvalitetssäkring och revision. Inom ramen för avtalet ryms även tjänster relaterat till bland annat process- och verksamhetsutveckling, strategiarbete och portföljhantering.

Ramavtalet löper från december 2020 i två år framåt med möjlighet till två års förlängning. Vivento AS är huvudleverantör för gruppen där utöver Transcendent Group även Agenda Kaupang, AFRY, Rambøll Management Consulting och Menon Economics ingår.

Related news