News

Transcendent Group stärker erbjudandet inom informations- och cybersäkerhetstjänster med nya expertrekryteringar

February 10, 2022

Transcendent Group fortsätter uppleva stort intresse inom informationssäkerhetstjänster från både befintliga och nya kunder. För att möta efterfrågan och stärka erbjudandet rekryteras Leif Johnson, Roland Parviainen och Björn Lundén från säkerhetsbolaget 2Secure. Leif, Roland och Björn är experter inom tekniska säkerhetsgranskningar (penetrationstester) och har vardera över tio års erfarenhet inom området.

”Med de här rekryteringarna bygger vi ett riktigt starkt team tillsammans med den befintliga organisationen i Sverige, våra övriga länder i Norden samt Baltikum. Med dessa förstärkningar bedömer jag att vi är en av de absolut starkaste spelarna på den nordiska marknaden inom bland annat applikationssäkerhetstester”, säger Transcendent Group Sveriges VD Martin Bohlin.

På såväl kort som längre sikt kommer Transcendent Group behöva växa på samtliga marknader för att möta kundernas behov inom bland annat säkerhet. I takt med ökad digitalisering, beroende av system och applikationer, hög förändringstakt och en förändrad riskbild är både informations- och cybersäkerhet områden som kräver allt större fokus och specialkompetens.

”Det är med stora förväntningar jag blir en del av Transcendent Group. Den tillväxtresa som bolaget har haft under flera års tid har varit spännande att följa. Det känns inspirerande att dra fördel av min bakgrund som rådgivare och få möjlighet att växa både våra kunders och vår egen affär”, säger Leif Johnson.

”Att ingå i ett team med spjutspetskompetens inom tekniska säkerhetsgranskningar fördelat över flera länder och marknader ser jag mycket fram emot”, säger Roland Parviainen.

”Jag har stor erfarenhet av att arbeta inom finansiell sektor och inom samhällsviktiga projekt. Jag ser med glädje fram emot att försätta arbeta inom dessa områden som en del av Transcendent Group”, avslutar Björn Lundén.

Related news