News

Ökat krav av personer med rätt kompetens inom dataskyddsfrågor

May 2, 2018

Då var det dags, maj är här och nu är det bara några dagar kvar till 25: e maj. Enligt grafen nedan från Google Trends så har intresset aldrig varit så stort för GDPR och dataskyddsförordningen som nu.

Grafen visar hur sökningarna på GDPR sett ut i Sverige sedan april 2016 då förordningen antogs. Det ser ut som att hösten har börjat och att alla ska fortsätta eller i värre fall börja arbeta med sina GDPR projekt.

 

[1][2]

Det finns dock ett stort problem för framtiden. Kompetensen kring GDPR, PuL och dataskydd är svår att komma åt. Enligt en studie från The International Association of Privacy Professionals, IAPP, kommer det saknas 75 000 Data Protection Officers (DPO) då förordningen träder i kraft. GDPR har som krav att myndigheter och företag som behandlar personuppgifter på en stor skala tillsätter en DPO i organisationen och kräver kunskap inom dataskydd.

Häri ligger problematiken, förordningen träder snart i kraft och bristen på personal med rätt kompetens, bakgrund och erfarenhet är extremt stort. För att GDPR ska ha den genomslagskraft som är tänkt räcker det inte att bedriva ett GDPR projekt och sedan vara färdig utan alla måste fortsätta att arbeta med dataskydd som en central del av ens processer. Behovet av personal som har rätt kompetens och som vill jobba med Privacyfrågor kommer fortsätta öka. Detta kommer ställa krav på akademin och näringslivet att fortsätta utbilda duktiga människor inom området. Därför föreslår jag att du som träffar på personal som brinner för dessa frågor ger dem möjligheten och resurser för att fortsätta växa inom området!

Transcendent Group har länge arbetat med Governance, Risk and Compliance, frågor som är tätt kopplade till GDPR. Hör av dig om du vill veta mer om hur Transcendent Group hjälper myndigheter och företag med deras GDPR arbete!

Skribent: Jimmi Ernberg

Källor: 

[1] https://iapp.org/news/a/study-gdprs-global-reach-to-require-at-least-75000-dpos-worldwide/

[2]https://trends.google.com/trends/explore?geo=SE&q=gdpr

Related news