News

Resultatet av en friare (?) spelmarknad

February 20, 2019

Att säga att lyftandet av det statliga spelmonopolet i Sverige innebär en friare marknad för spel är nog sant, men friheten för även med sig ett utökat ansvar för de som tillhandahåller spel.

Från den första januari i år behöver aktörer som vill kunna erbjuda spel om pengar i Sverige en svensk spellicens. Förändringen i lagstiftningen har främst skett på grund av att den tidigare lagstiftningen på ett effektivt sätt inte kunnat reglera den stora våg av Malta-baserade spelbolag som främst riktat in sig på internetcasinon. Den nya lagen kommer genom spellicens-systemet sannolikt innebära ökade svenska skatteintäkter på spelområdet samtidigt som staten släpper sitt monopol. För spelbolagen själva innebär det en friare marknad men även ökade regulatoriska krav på verksamheten.

Spel är för många en rolig hobby att ägna sig åt på fritiden, men är även en metod kriminella aktörer använder för att tvätta pengar. Ett steg i stävjandet av detta är de nya kraven i spellagen på att alla måste registrera sig som spelare, på så sätt kan det säkras att spel utförs av faktiska individer och inte av bulvaner. Licensierad spelverksamhet omfattas förutom detta också av de krav som ställs enligt penningtvättslagen, där företag som tillhandahåller spellicenspliktig verksamhet bland annat behöver upprätta en allmän riskbedömning av verksamheten, veta när kundkännedom ska inhämtas, bygga ett ramverk för dokumentation och styrning, veta hur transaktioner ska monitorernas och rapporteras, med mera.

Då spelbolag, som de flesta andra svenska företag, även omfattas av GDPR och övrig dataskyddslagstiftning (och därtill ofta har många kunduppgifter som kan betraktas som integritetskänsliga) finns det behov av att kartlägga hur verksamheten ska förhålla sig till mer än ett regelverk.

Om man i dagsläget inte har gjort en gedigen genomlysning av verksamheten, eller om man inte kvalitetsgranskat det arbete som har utförts, är det hög tid att göra det nu. Transcendent Group kan i dessa fall hjälpa er genom en snårig regelverksterräng, och har möjlighet att hjälpa till i såväl regelverksrådgivning, internrevisionsuppdrag, frågor kring informationssäkerhet, med mera. Läs mer om våra services här.

Skriven av Thomas Blomgren

Related news